VLAREMA

Afvalbeheer volgens de regels van de kunst?

Recycleren betekent sorteren, dat is duidelijk.
Onze afvalstromen bevatten immers veel waardevolle fracties. Het is dus logisch dat we overal, thuis en op het werk, het afval meteen goed sorteren.
Deze goed gesorteerde materialen selectief inzamelen, resulteert in de beste toepassing.

De overheid plaatste deze visie rond bronsortering eerder al in een wettelijk kader: het ‘Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’, of kortweg Vlarema. De sorteerregels voor bedrijven staan erin beschreven, net als de verplicht apart te houden afvalstromen.


Uw bedrijf dient te kunnen aantonen welke oplossing het heeft voor deze fracties, gestaafd met een zo actueel mogelijk overzicht.
Zie verder hoe u dit snel in orde kunt brengen.

Werkt u vandaag met ons bedrijf samen voor afvalinzameling?
Via een addendum, een toevoeging aan onze bestaande samenwerkingsovereenkomst, kunt u zelf aangeven welke afvalstromen bij u vrijkomen en hoe u deze laat ophalen.

Vraag hier uw Vlarema-addendum en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug!