Visie

Circulair & duurzaam ondernemen

Circulaire economie en circulair ondernemen.
Het zijn termen die onlosmakelijk verbonden zijn met afval. 

Bij Garwig zien we de afgedankte en afgeschreven materialen als grondstoffen voor iets nieuws. Deze visie komt tot uiting in de wijze waarop we aan afvalinzameling en -verwerking doen. Zo werken we elke dag aan een betere wereld: we verhelpen de schaarste van grondstoffen en dragen bij tot het realiseren van klimaatdoelstellingen.


Hoe we dat doen?


Alles begint bij circulair denken. We zoeken voor elke afvalstroom de meest duurzame oplossing of toepassing, met oog op herbestemming.
De container waar alles in kan, bestaat dus niet meer:


·         Glas wordt nieuw glas
·         Papier/karton krijgt een nieuw leven in de vorm van nieuw papier, isolatie- en vulmateriaal of nieuw verpakkingsmateriaal
·         Pmd vormt de grondstof voor dagdagelijkse producten zoals een fleecetrui, matrasvulling of voor bouwmaterialen
·         Gft wordt biogas en compost

Ook bij het ‘algemene restafval’ gaan we een circulaire stap verder. Het hoogcalorische restafval laten we een traject in onze sorteerlijn doorlopen.
De waardevolle fracties zoals hout, metalen en kunststoffen halen we eruit en de rest zetten we om naar alternatieve brandstof voor onder andere de cementindustrie. Zelfs de restassen kan men gebruiken bij de productie van cement.

Waarden

De missie van Garwig

Die bestaat erin om op heel klantgerichte wijze innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen te bieden voor alle afvalvraagstukken. Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers staat daarbij centraal, net als vaste focus op milieu en maatschappij.

Garwig Recycling Group staat voor betrouwbaarheid, flexibiliteit en professionaliteit, waarbij service en een goede prijsprestatieverhouding bijdragen tot een gezonde groei.


Beleid

Het beleid van Garwig is onlosmakelijk verbonden met de eisen, behoeften en verwachtingen van de opdrachtgevers. De basis voor de uitvoering van dat beleid, bepaald door het Garwig Management Team, bestaat uit 5 belangrijk waarden.


De 5 waarden van Garwig

Een West-Vlaams familiebedrijf, met decennialange ervaring in de sector. Het hoge kwaliteitsniveau van haar dienstverlening uit zich in betrouwbaarheid, integriteit en continuïteit en wordt geleverd tegen marktconforme en inzichtelijke voorwaarden.


 • Klantgerichtheid
  Met onze klanten begint het. Als West-Vlaams familiebedrijf streven we naar een duurzaam partnership met korte communicatielijnen.
 • Innovatie
  In een voortdurend evoluerende maatschappij is Garwig uw vinger aan de pols in de context van duurzaam ondernemen. Wij streven naar continue groei en investeren in nieuwe middelen en methodieken voor afvalinzameling en -verwerking.
 • Veiligheid
  Veiligheid, altijd! We zijn constant waakzaam over het welzijn van onze medewerkers en klanten, overal!
 • Integriteit
  Geen partnership zonder wederzijds vertrouwen.
 • Vakmanschap
  We weten wat we doen. Met meer dan 7 decennia ervaring in de sector, is Garwig een gevestigde waarde geworden.