Tuin- en landbouw

Bent u actief in de land- of tuinbouw? Dan komen verschillende afvalstromen vrij in uw bedrijf. Restafval, groenafval, verpakkingsmaterialen en organische en soms giftige stoffen. 

Garwig biedt een totaalpakket op maat van uw bedrijf aan. Bovendien leggen we de nodige flexibiliteit aan de dag voor seizoensgebonden dienstverlening. 

Zelf aanleveren? Zeker, we kunnen uw afval accepteren op onze Garwig-sites.