Over ons

Een betrouwbare partner voor duurzaam afvalbeheer…

 

Garwig is een essentiële schakel in het proces van duurzaam ondernemen. Samen met onze klanten zoeken we naar oplossingen op maat, voor zowat elk afvalvraagstuk. Met onze expertise helpen we bedrijven voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. 


Bedrijfsafval is waardevol want het bevat de grondstoffen van morgen.

 

Deze visie is de rode draad doorheen onze manier van inzamelen, verwerken en recycleren van afval. Klaar voor de toekomst, dat is zeker! We blijven investeren in tal van toepassingen en recyclingmogelijkheden. We streven naar continue groei en breiden onze inzamelroutes uit, waardoor Garwig nooit veraf is. Onze klanten zijn partners waarmee we bouwen aan een betere, duurzamere omgeving.


… en gewaardeerd grondstoffenleverancier

 

Ja, Garwig maakt er iets van.


Op onze GST Recycling Site produceren we in onze afvalverwerkingsinstallaties grond-, bouw- en brandstoffen waar heel wat Belgische en buitenlandse bedrijven gebruik van maken. Deze stoffen zijn perfect inzetbaar in de spaanplaatindustrie, cementovens, energiecentrales, vergassingsinstallaties, hoog- en kalkovens.
Met constante research en innovatie laten we elke dag geen enkele opportuniteit onbenut.

Met alle materialen aan de slag!


Garwig Environmental Services

Garwig staat voor integrale afvaldienstverlening en betrouwbare milieu-oplossingen.
Als specialist in het inzamelen, overslaan, recyclen en be- en verwerken van alle soorten afvalstromen leveren we dagelijks dé oplossing voor de heel uiteenlopende afvalproblemen van onze klanten.


Afval is een zaak van vertrouwen, en dat moet elke dag opnieuw worden verdiend. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om minstens te voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving en om ook over de juiste en toereikende vergunningen te beschikken.
Enkel op die manier kunnen wij onze activiteiten op een duurzame en verantwoorde wijze en met een minimale belasting van het milieu uitvoeren

GST Recycling

Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstructuur.
Met onze afvalverwerkingsinstallaties staan we er in voor productie van grondstoffen, bouwstoffen en brandstoffen waar een groot deel van de Belgische en buitenlandse bedrijven gebruik van maakt.
Welke bedrijven? Denk maar aan spaanplaatindustrie, cementovens, energiecentrales, vergassingsinstallaties, hoog- en kalkovens, …

GST Recycling werkt daarbij ook continu aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken om afval nog beter om te vormen tot nuttige grond-, bouw- en brandstof.

Het verhaal van Garwig

1947

Oprichting Garwig met als activiteiten het verzekeren van goederentransport, handel in steenkool en lokale huisvuilinzameling met open vrachtwagen. De afvalinzameling breidt al snel uit door de investering in de eerste pers- en haakwagen.

1973

Start Garwig nv, met als hoofdactiviteit het inzamelen en verwerken van huishoudelijk en industrieel afval

1988

Eerste overslag- en sorteerstation voor verschillende afvalstromen. Afval gaat door de sorteerlijn, maar bepaalde bewerkingen zijn nog nodig  om tot recyclage over te kunnen gaan.

1998

Investering in verschillende afvalverwerkingsinstallaties om afvalstoffen maximaal te kunnen recycleren en/of verwerken.

2007

Uitbreiding en opstart dochterbedrijf GST Recycling. In dit tweede valorisatiecentrum specialiseert Garwig zich nog meer in recyclage, en dat met hoogtechnologische apparatuur.

2021

Constant groeiende tendens: we verlenen diensten aan meer dan 5000 klanten via onze 45 vrachtwagens. Een almaar grotere geografische spreiding en routedensiteit en blijvende investering in recyclage- en valorisatietoepassingen.

Nog een vraag?