Restafval

Dit is de afvalstroom die we overhouden wanneer we alle recycleerbare fracties apart inzamelen en verwerken.

Dit type afval, afkomstig uit de dienstverlenende en industriële sector, komt qua samenstelling overeen met huishoudelijk afval. 

Het restafval dat we via containers ophalen, gaan we verder scheiden, bewerken en verwerken met oog op energierecuperatie. 

Meest gebruikte containers voor Restafval

Rolcontainer

Prijs op aanvraag