Papier en karton

Papier en kartonafval kunnen we perfect recycleren. Na het selectief te hebben ingezameld, sorteren we de fractie zo goed mogelijk. Daarna zetten we het afvalpapier om in pulp, en dat is meteen een nieuwe grondstof voor de papierindustrie.

Door het selectief in te laten zamelen helpt u mee de schaarste in grondstoffen te beperken. Bovendien bespaart u ook op deze manier, gezien uw totaalhoeveelheid restafval daalt.

Bekijk hier de mogelijke inzamelmiddelen voor papier en karton.

Meest gebruikte containers voor Papier en karton

Rolcontainer

Prijs op aanvraag