Metaal

We onderscheiden ferro en non-ferro metaalafval. Het gaat hier voornamelijk om ijzer, staal, zink, aluminium, koper en lood. 

Na het metaalafval te hebben opgehaald, sorteert Garwig de fracties op samenstelling en stukgrootte. Na het te hebben geshredderd, kunnen we het opnieuw  aanbieden als grondstof voor de metaalindustrie. 

Meest gebruikte containers voor Metaal