Bouw- & sloopafval

Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90% uit resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. Dit is de steenachtige fractie.

Daarnaast bevat bouw- en sloopafval een zeer diverse restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, … Dat afval kan in veel gevallen door het bedrijf zelf voorgesorteerd worden. Hoe zuiverder de afvalstroom, hoe gemakkelijker te recycleren en dus hoe voordeliger.

Meest gebruikte containers voor Bouw- & sloopafval