Retail

Garwig is een vaste waarde in de wereld van de retail. 

We zijn de ideale partner voor de gebruikelijke afvalstromen zoals rest- en verpakkingsafval en bieden oplossingen voor het geattesteerd vernietigen van overtollige voorraden, producten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, enz. 

Garwig bekijkt samen met u welke inzamelmiddelen aangewezen zijn en welke verpakkingsmaterialen zelfs in aanmerking komen voor premies en vergoedingen.