Afval

Waar gaat uw vraag over?

Hebt u een probleem of vraag? Misschien vindt u het antwoord in één van de veelgestelde vragen hieronder.

Staat uw vraag er niet tussen, of hebt u problemen bij aanmelden? Neem dan contact op met ons. We staan tot uw dienst.

Voor zowat elke afvalstroom heeft Garwig een oplossing. Omdat we afval als bruikbare materialen beschouwen, zoeken we elke dag opnieuw naar creatieve oplossingen. Na de afvalstoffen selectief te hebben opgehaald bij onze klanten, lijnen we de fracties af naar onze Garwig-sites. Daar sorteren en bewerken we de stromen verder om ze zo goed mogelijk te kunnen inzetten voor recyclage. Afvalstoffen met een hoge calorische waarde zetten we om in een ‘huisgemaakte brandstof’: we maken zelf onze pellets die bijvoorbeeld de ovens in de cementindustrie aandrijven.

Selectief inzamelen betekent scheiden aan de bron. Dat kan pas als u weet wat er nu wel en niet in die afvalcontainer mag. Acceptatievoorwaarden per fractie kunt u opvragen bij onze klantendienst: info@garwig.be

Wanneer afvalstromen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu, dan is voorzichtigheid geboden. De Europese Commissie bepaalt of een afvalstof al dan niet gevaarlijk is en voorziet een specifieke reglementering.

Garwig helpt u bij het catalogeren en inventariseren van de gevaarlijke afvalstoffen en zorgt voor de juiste recipiënten, transportmiddelen en verwerkingswijze.

Garwig houdt alle gegevens per klant netjes bij. Geregistreerde tonnages, afvoerdata en verwerkingswijze houden we zorgvuldig bij en kunnen we ook steeds voorleggen. Bent u geselecteerd voor het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV)? Geen probleem, we bezorgen u alle informatie.

Onze afvalstromen bevatten veel waardevolle fracties. Het is dus logisch dat we het afval meteen goed sorteren. De overheid plaatste deze visie rond bronsortering eerder al in een wettelijk kader: het ‘Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’, of kortweg Vlarema. De sorteerregels voor bedrijven staan erin beschreven, net als de verplicht apart te houden afvalstromen.

Uw bedrijf dient te kunnen aantonen welke oplossing het heeft voor deze fracties, gestaafd met een zo actueel mogelijk overzicht. In het luik VLAREMA vindt u terug hoe u dat snel in orde kunt brengen.