Spuitbussen

Spuitbussen komen in zowat elke omgeving voor. Het zijn drukhouders en de opslag en inzameling ervan gebeuren best op een specifieke manier. 

Garwig voorziet de juiste recipiënt en gaat na inzameling van de spuitbussen aan de slag met de verdere verwerking ervan.  

Meest gebruikte containers voor Spuitbussen

Rolcontainer

Prijs op aanvraag