Spanbanden

Spanbanden zien we als een specifiek materiaal. We zamelen deze het liefst selectief in, omdat ze als zuivere afvalstroom perfect te recycleren zijn. We vermalen de fractie tot een granulaat dat kan dienen als grondstof in de kunststofindustrie. 

De straps of spanbanden halen we op in specifiek daarvoor bestemde zakken. U ontvangt zelfs een premie indien u deze afvalstroom apart laat ophalen.  

Meest gebruikte containers voor Spanbanden

Zakken

Prijs op aanvraag