Risicohoudend medisch afval

Het medisch afval in deze categorie is niet zonder risico. Dat betekent dat het mogelijks bacteriologisch of viraal besmet is, of scherpe voorwerpen (naalden) of afval van cytostatica (behandeling van kanker) bevat. 

Elke vracht van RMA is uitsluitend bestemd voor verbranding op hoge temperatuur. Waar zit de duurzaamheid? De hoogtechnologische ovens waar deze fracties verbrand worden, beschikken over een geavanceerd systeem voor energierecuperatie. Zo gaat niet alles verloren.