Opruimafval

Bij een lek of bij morsen van bepaalde producten, gebeurt de opruiming vaak op specifieke wijze. Bij gevaarlijke producten maakt men gebruik van absorptiemateriaal, handschoenen, maar uiteraard ook vodden en poetsdoeken. Deze fractie noemen we logischerwijs opruimafval, en ook die stroom hoort niet bij het algemene restafval. Voor de inzameling van deze producten voorzien we specifieke recipiënten om een vlotte en correcte ophaling en sortering/verwerking te voorzien.