Niet risicohoudend medisch afval

Medisch afval, maar zonder risico dus. Het gaat hier om verbanden, infusen, spuiten zonder naald, verzorgingsdoeken, enz. 

Ook al is er geen besmettingsgevaar, toch is elke vracht van NRMA uitsluitend bestemd voor verbranding op hoge temperatuur. Waar zit de duurzaamheid? De hoogtechnologische ovens waar deze fracties verbrand worden, beschikken over een geavanceerd systeem voor energierecuperatie. Zo gaat niet alles verloren.