Laboafval

Afval dat zijn oorsprong kent in laboratoria noemen we laboafval. Het gaat om kleine verpakkingen (flesjes, potjes) met resten, reagentia, stalen, productieafval, enz. 

Voor de inzameling van dit laboafval voorzien we specifieke recipiënten om een vlotte en correcte ophaling en sortering/verwerking te voorzien.