Grond

Onder grond verstaan we aarde en zand. Van zodra er stenen, asfalt, beton of andere materialen in terug te vinden zijn, kunnen we het niet als grond accepteren. 

We zijn waakzaam voor grondverontreiniging en alvorens de geaccepteerde vrachten een nieuwe bestemming te geven, nemen we stalen van de grond. 

Meest gebruikte containers voor Grond