Batterijen

Batterijen zamelen we uiteraard selectief in. De loodbatterijen uit onder andere voertuigen halen we best zo snel mogelijk op wanneer ze defect zijn. 

We voorzien de juiste recipiënten om de inzameling, het transport en de verwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eenmaal ingezameld worden de loodaccu’s verkleind. Het elektrolyt dat bij dat proces vrijkomt wordt fysicochemisch behandeld en de restproducten dienen als grondstof in de metaal- en kunststofindustrie. Slechts een heel beperkt percentage van de oorspronkelijke accu wordt verbrand.