Basen

Basen vormen een gevaarlijke afvalgroep (bv. ammoniak, ontstoppers, bleekwater). U herkent ze best aan de gevarensymbolen op de verpakking. Ze komen doorgaans in vloeibare vorm voor en vereisen een heel specifieke manier van opslag en inzameling.

Garwig voorziet de juiste recipiënt en gaat na inzameling aan de slag met de verdere verwerking ervan.