Restafval

DEZE AFVALSTOFFEN ZIJN VOORNAMELIJK INDUSTRIËLE AFVALSTOFFEN WAARVAN DE SAMENSTELLING VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL. IN SAMENWERKING MET U WILLEN WIJ DEZE AFVALSTROOM ZO KLEIN MOGELIJK MAKEN. RESTAFVAL IS HET ENIGE RESIDU DAT NOG OVERBLIJFT ALS U DE GESCHEIDEN INZAMELING ÉN SORTERING BINNEN UW BEDRIJF OPTIMALISEERT. DEZE STROOM WORDT IN EEN WASTE-TO-ENERGY CENTRALE OMGEZET IN WARMTE EN ENERGIE. ZO KRIJGT ZELFS DEZE RESTSTROOM EEN NUTTIGE TOEPASSING. DE OPGEWEKTE WARMTE EN ENERGIE WORDT GELEVERD AAN VELE HONDERDDUIZENDEN HUISHOUDENS EN BEDRIJVEN.