Vraag een offerte

Afvalstromen

Volgende afvalstoffen kunnen door Garwig opgehaald en/of verwerkt worden:

Accu’s

Loodaccu’s worden vooral gebruik om verbrandingsmotoren te starten. Accu’s bestaan voor het grootste deel uit lood en loodverbindingen. Andere componenten zijn zwavelzuur en kunststoffen. Het zwavelzuur wordt geneutraliseerd, het lood en de kunststoffen worden gerecycleerd voor nieuwe toepassingen.
terug naar boven

AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zoals computers, koffiezetapparaten, telefoons, radio’s, stofzuigers, … worden in gespecialiseerde installaties ontmanteld en gerecycleerd.
terug naar boven

Asbesthoudend bouwmateriaal

Asbesthoudende platen en buizen worden beschouwd als gevaarlijk afval en moeten selectief ingezameld en gestort worden.
terug naar boven

Banden

Rubberbanden afkomstig van personen- en aanhangwagens, motorrijwielen, landbouwtractoren, landbouwmachines, toestellen voor openbare werken, autobussen en industrieel transport worden na een voorbehandeling omgezet tot rubberchips. Deze rubberchips worden dan ingezet als grondstof voor nieuwe rubberproducten of als energiedrager in cementovens.
terug naar boven

Basen

Basen zoals NaOH en KOH zijn tamelijk agressief en zijn vaak in zowel vaste en vloeibare vorm verkrijgbaar. Deze afvalstoffen worden door ontgiften, neutraliseren en/of ontwateren deels voor hergebruik geschikt gemaakt en deels omgezet in minder milieubelastende componenten.
terug naar boven

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het restafval van bedrijven, overheden en andere organisaties. Door de doorgedreven sortering- en recyclagemogelijkheden die Garwig biedt, kan uw bedrijf het restafval tot een minimum beperken. Voor het restafval dat toch overblijft, wordt er voortdurend gezocht naar vernieuwende, milieuvriendelijke oplossingen die het traditionele storten en verbranden kunnen vervangen.
terug naar boven

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zoals fungiciden, pesticiden, insecticiden en biociden kunnen voorkomen in vloeibare, poedervormige en vaste vorm, of in gashouders onder druk. Deze afvalstoffen worden door verbranding in gespecialiseerde installaties op een veilige manier vernietigd.
terug naar boven

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. Dit is de steenachtige fractie. Daarnaast bevat bouw- en sloopafval een zeer diverse restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, … Dit afval kan in veel gevallen door het bedrijf zelf voorgesorteerd worden. Hoe zuiverder de afvalstroom, hoe gemakkelijker recycleerbaar en dus hoe voordeliger voor u.
terug naar boven

Energierijk afval

Niet recycleerbare, niet gevaarlijke afvalstoffen met een hoge energiewaarde zoals tapijtafval, PMD-residu, kunststofafval, … worden in de voorbehandelingsinstallatie omgevormd tot pellets. Deze pellets kunnen gebruikt worden als een hoogwaardige secundaire brandstof in gespecialiseerde installaties zoals kalkovens, cementovens, hoogovens en energiecentrales.
terug naar boven

Fotografisch afval

Deze afvalstroom omvat zowel de vloeibare als vaste afvalstoffen die vrijkomen bij fotografische processen en die als gevaarlijk worden beschouwd. Het betreft afval zoals ontwikkelaar, fixeermiddel en filmafval. De verwerking van fotografisch afval is in de eerste plaats gericht op het recupereren van het aanwezige zilver.
terug naar boven

Garageafval

Garageafval zoals afvalolie, banden, accu’s, spuitbussen, oliefilters, koelvloeistof, … wordt selectief opgehaald en verwerkt. Hiervoor heeft Garwig een compleet aanbod van containers en ophaalmogelijkheden uitgewerkt, die rekening houden met de striktste reglementeringen terzake.
terug naar boven

Gevaarlijk afval

Het gevaarlijk afval van bedrijven omvat een heel breed gamma afvalproducten. Een deel van het gevaarlijk afval van bedrijven, kennen we ook als klein gevaarlijk afval van thuis: batterijen, verfpotten, printertoners, lampen, spuitbussen, pesticiden, … Een ander belangrijk deel is gevaarlijk afval afkomstig van productieprocessen (zoals solventen, chemisch verontreinigd afvalwater, …). Voor elk soort gevaarlijk afval heeft Garwig een milieuvriendelijke oplossing.
terug naar boven

Glas

Glas zoals flessen en bokalen (holglas) vensterglas en autoruiten (vlak glas) wordt selectief opgehaald en kan na een voorbehandeling gebruikt worden voor de productie van nieuwe glazen producten.
terug naar boven

Groenafval

Groenafval zoals takken, bomen, boomstronken, bladeren en gras wordt gecomposteerd en kan worden gebruikt bij het aanleggen en het onderhoud van een tuin.
terug naar boven er vers le haut

Hout

Onbehandeld hout (zoals verpakkingshout en resten van timmerhout) wordt na een voorbehandeling opnieuw ingezet in de spaanderplatenindustrie. Niet gevaarlijk behandeld hout (zoals spaanderplaten, fruitkisten, bekistingshout, …) wordt na een voorbehandeling omgezet tot houtchips. Deze houtchips kunnen ingezet worden in de spaanderplatenindustrie of als brandstof in diverse installaties.
terug naar boven

Keukenafval

Resten van voorbereiding én bereide warme en koude maaltijden zoals resten van fruit, groenten, zuivel, brood en banket, pasta’s, sauzen en soepen worden omgezet tot compost.
terug naar boven

KGA

Bepaalde afvalstoffen kunnen, omwille van hun samenstelling of aard, mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu en moeten daarom een aangepaste verwerking ondergaan. Men spreekt hier van “Klein Gevaarlijk Afval”, ook afgekort tot KGA. Tot het KGA behoren, naast allerlei duidelijk herkenbare chemische producten, ook verven, vernissen en lijmen, spuitbussen, schoonmaakmiddelen, maar ook de verpakkingen die er rechtstreeks mee in contact gekomen zijn. Verder zijn onder meer TL-lampen en spaarlampen alsook frituurolie KGA.
terug naar boven

Kunststoffen

Kunststoffen zoals PE (folies), PP, EPS (isomo), PS, PET en PVC zijn materialen opgebouwd uit synthetische polymeren, geproduceerd op basis van aardoliederivaten. Afhankelijk van het soort polymeer, de gebruikte additieven en het toegepaste procedé kan kunststof zich voordoen onder verschillende vormen: folies, soepele of harde vormen, holle voorwerpen, zakken, platen, vezels, … Na een voorbehandeling kunnen veel van deze kunststoffen opnieuw worden gebruikt.
terug naar boven

Lampen

De meest voorkomende lampen zijn gasontladingslampen (TL-lampen) en gloeilampen. Gasontladingslampen bevatten kwik en zijn na verwijdering te beschouwen als gevaarlijk afval. Zowel uit milieuhygiënisch oogpunt als voor de verdere verwerking is het belangrijk dat gasontladingslampen met de nodige voorzichtigheid worden behandeld en ongebroken worden aangeboden.
terug naar boven

Metalen

Metalen zoals ferrometalen (ijzer en staal) en non-ferrometalen (koper, aluminium, …) worden gesorteerd om vervolgens opnieuw in de metaalindustrie verwerkt te worden.
terug naar boven

Olie

Afgewerkte olie wordt na een voorbehandeling opnieuw verwerkt tot basisolie of verbrand met terugwinning van energie.
terug naar boven

Oplosmiddelen

Vervuilde oplosmiddelen kunnen door diverse destillatietechnieken voor hergebruik geschikt gemaakt worden. Regeneratie van vervuilde oplosmiddelen bespaart grondstoffen en is dus economisch voordelig.
terug naar boven

Papier en karton

Papier en karton zoals computer- en kantoorpapier, oude kranten en tijdschriften, vakbladen, folders, reclamedrukwerk en karton is een perfect recycleerbare afvalstroom. Het afvalpapier wordt tot pulp opgelost, wat op zijn beurt een grondstof wordt voor nieuwe papierproducten.
terug naar boven

Slib

Slib afkomstig van de voedings-, textiel- en papierindustrie wordt indien mogelijk hergebruikt of gerecycleerd. Als dit niet mogelijk is wordt het slib op de meest milieuvriendelijke manier verwijderd.
terug naar boven

Tapijtafval

Tapijtafval is een afvalstof met een hoge calorische waarde. Het tapijtafval wordt verwerkt in een gespecialiseerde installatie voor de voorbehandeling van energierijk afval waar ze worden omgezet tot een hoogwaardige alternatieve brandstof.
terug naar boven

Verfafval

Verfafval kan vloeibaar, pasteus of uitgehard zijn. Het verfafval wordt afgevoerd naar verwerkingsinstallaties waar het wordt ingezet als secundaire grondstof in de cementindustrie.
terug naar boven

Zuren

Zuren tasten in het algemeen vele metalen aan en worden toegepast in de industrie als beitsvloeistof voor metaaloppervlaktebehandeling. De belangrijkste zuren zijn zwavelzuur, salpeterzuur, fosforzuur, chroomzuur en fluorwaterzuur. De zuren worden gezuiverd in een fysico-chemische zuiveringsinstallatie.
terug naar boven

 

Wilt u dat wij u snel verder helpen?

Vul dan het contactformulier in.

Wilt u op basis van uw branche weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Maak dan gebruik van de offerte-aanvraag. Onze commerciële medewerkers nemen na ontvangst contact met u op om een advies uit te brengen op uw maat.

copyright ©2023 GARWIG  |  webdesign by Creatief NV - Web-eye
GARWIG is erkend operator voor: